การบริจาค

แม้มูลนิธิฯสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในประเทศไทยจะเป็นสาขา และดำเนินงานตามหลักการของเลียวนาร์ด เชสเชียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล แต่มูลนิธิฯ ก็สามารถดำเนินกิจการในประเทศไทยได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา มูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนเล็กน้อย เป็นครั้งคราว ในโอกาสพิเศษจาก เชสเชียร์อินเตอร์เนชั่นแนล เช่น สร้างบ้านพักแห่งใหม่เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลไทย ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ปีละประมาณ 1,200,000 บาท ส่วนที่เหลือมูลนิธิฯ ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และจากการรณรงค์หาทุนของคณะกรรมการ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีค่าใช้จ่ายในบ้านทั้ง 5 บ้าน และสำนักงานมูลนิธิฯ รวมปีละประมาณ 5 ล้านบาท

เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้

หากท่านต้องการบริจาคเงิน ท่านสามารถโอนเงินผ่าน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
สาขาย่อย การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 092-0-01915-3 
ชื่อบัญชี มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ มายังสำนักงานมูลนิธิ โทรสาร 02251 6462
เพื่อทางมูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ต่อไป หรือ หากท่านต้องการบริจาคสิ่งของ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิ