งานสัปดาห์สิงหา สิริวัฒนา พยากรณ์ ครั้งที่ 10

จัดโดย มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (บริเวณช้อปปิ้ง อาเขต) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 4-19 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00-19.00 น.

กรุณาโทรจองเวลาล่วงหน้าได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ 02-2516458, 02-2414706 แฟกซ์ 02-2516462, 02-2434372
หรือเดือนสิงหาคมที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 02-2764567 ต่อพยากรณ์

บัตรพยากรณ์ราคา 360.-/ครึ่งชั่วโมง บัตรนวดคลายเส้นเพื่อสุขภาพ บัตรราคา 260 บาท/ชั่วโมง
เชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การฝีมือสมาชิกมูลนิธิฯ

วันที่มา
ลำดับที่ รายชื่อผู้พยากรณ์ ศาสตร์ เวลา 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 หมายเหตุ
1 อ. วิโรจน์ กรดนิยมชัย ดวงยูเรเนียน 10.00-19.00 น. x x x x
2 อ. โสภณ บุปผากิจ ดวงไทย 11.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x
3 อ. สังคม ฮอหรินทร์ ไพ่ยิปซี
4 อ. คฑา ชินบัญชร ไพ่ยิปซี 13.00-18.00 น. x x x x x
5 อ. นริศ สหชาติศิริ หมากรุกจีน 13.00-18.00 น. x x x x x x x x x x x
6 อ. เจษฏา คำไหล เลข 7 ตัว 12.00-18.00 น. x x x x
7 อ. แฉล้ม สุวรรณประดิษฐ์ ลายมือ-โหงวเฮ้ง 11.00-15.00 น. x x x x x x
8 อ. กุศลรัตน์ ตรีรัตน์ จิตสัมผัส 11.00-18.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x
9 อ. นริศ จาตุรนต์โสภา ดวงไทย 12.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x
10 อ. ชาติ หวังโซ๊ะ ลายมือ 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x
11 อ. นงลักษณ์ ศุภผล ลายเซ็น-เลข 7 ตัว 10.00-18.00 น. x x x x x x x x x
12 อ. สัญชัย สายทอง ลายมือ-ดวง 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x วันที่ 13,14,15,
มา 12.00 น.
13 อ. วันทนา เพ็งอินทร์ ดวงไทย 11.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x
14 อ. เบญจา ศุภฤกษ์ ดวง-โหงวเฮ้ง 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x
15 อ. กามล แสงวงศ์ ไพ่ยิปซี 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x
16 อ. พิศิษฐ์ จิรวานิชไพศาล ลายมือ-ดวงนโปเลียน 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x
17 อ. จุฑามาศ ณ สงขลา ศาสตร์ลับไคโร-ไพ่ยิปซี 13.00-19.00 น. x x x x x x
18 อ. ใจทิพย์ สุคนธจิตต์ โหราศาสตร์พม่า 10.00-17.00 น. x x x x x x x x x x
19 อ. ภานุพงศ์ เตชะขวณิชกุล ดวงจีน 11.30-18.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x
20 อ. อภิสรณ์ เงินเจริญกุล เลข 7 ตัว-ทักษา-มหาภูติ 11.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x
21 อ. อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ บ้านเลขที่-เลข7ตัวพิสดาร 10.00-18.00 น. x x x x x x x x x
22 อ. สรกฤต สหธนกฤตนนท์ ลายมือไคโร-ตั้งชื่อ 10.00-18.00 น. x x x x x x x x x x x
23 อ. วิสาระ ประนมกรณ์ ถอดรหัสชีวิต ถอดจิตมารู้ใจ 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x
24 อ. ดาริฑกา ไพสณฑ์ ไพ่ทาโร่ต์ 11.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x
25 อ. เมธาพร สุขเกษม ไพ่จีน 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x
26 อ. ดวงแก้ว มุสิกูล ไพ่ยิปซี 11.00-18.00 น. x x x x x x x x
27 อ. อรรถพล น้อยวงศ์ ไพ่ทาโร่ต์ 11.00-19.00 น. x x x x x x x x x x x x x x x x วันที่ 9,10,16,17,
มา 13.00 น.
28 อ. สิริลักษณ์ สิริธนาทรัพย์ ไพ่ยิปซี-ลายมือ 10.00-18.00 น. x x x x x
29 อ. ณัฐชานันท์ มากมูล โหราศาสตร์ไทย 10.00-19.00 น. x x x x x x x x x x
30 อ. ชนิตา เอกนาม นักกษัตร เมียนม่า 10.00-16.00 น. x x x x x